Menu

Express zprávy

Nejbližší ligy

Kontakty

 • tel: 608 862 698
 • mail: info@bowlingweb.cz
 • web: www.ablweb.cz
 • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

Základní propozice České Amatérské Bowlingové ligy

Česká bowlingová liga družstev rekreačních hráčů

tipPřihlašte svůj tým do České Amatérské Bowlingové Ligy ABL ještě dnes.

Úvodem

 • Nositelem projektu Bowlingová liga ABL družstev rekreačních hráčů ( dále jen ABL ) je produkční společnost Silver Lane Production s.r.o. 

 • ABL je pravidelnou ( 2 x ročně – jaro + podzim ) sérií bowlingových turnajů pro amatérské sportovce, příležitostné a rekreační hráče bowlingu, kteří v sobě najdou sportovního ducha a budou chtít změřit své bowlingové schopnosti a síly s ostatními, kteří stejně tak „propadli“ tomuto zajímavému sportu.

 • Bowling, který je ve světě velice populárním sportem ( hraje ho několik milionů lidí ve více jak 90 zemích světa) se i u nás těší zrůstající popularitě, o čemž svědčí stále nově vznikající centra na území celé ČR a neustálé rozšiřování hráčské základny.

 • Hlavním cílem ABL je vytvoření dlouhodobé tradice v pořádání takovéhoto sportovního klání s plně profesionálním organizačním a výsledkovým servisem.

 • Zároveň tato soutěž se může stát odrazovým můstkem pro družstva, která se do budoucna budou ucházet o účast ve sportovní  bowlingové lize České Bowlingové Asociace registrovaných hráčů.

 • Hlavním mediálním partnerem ABL je Bowling Magazín a www.bowlingweb.cz

Systém soutěže – pravidla

 • Zápasy jsou hrány podle mezinárodně platných pravidel bowlingu a na drahách, které odpovídají soutěžním předpisům pro mistrovské soutěže ( pouze tedy s bezlankovými stavěči ).

 • Každé družstvo nastupuje k zápasu s třemi hráči, na soupisce může být uvedeno až hráčů osm ( možnost libovolného střídání po odehrání každé jednotlivé hry ).

 • Jedná se o ligu amatérských a rekreačních hráčů a tak není možné na soupisku zapsat hráče, který je držitelem extraligové a u mužů také celorepublikové prvoligové závodní licence ČBA (vyjímkou je možnost hry v 1.lize ABL). Poměr mužů a žen v týmech není nijak omezen. Aktuální vyjímky k účasti hráčů z ČBA najdete v propozicích vydaných k dannému ročníku ABL.

 • Účastník pojmenuje tým, pod jehož názvem bude v celém turnaji vystupovat. Za každou jednotlivou firmu či skupinu hráčů je možné přihlásit libovolný počet týmů. V případě více družstvech se stejným názvem budou družstva označena pořadovým písmenem „A“, „B“ atd.

 • V hracím prostoru je zakázáno kouřit (prostory pro kouření vymezí rozhodčí hracího dne).

 • Hráč nesmí během jedné půlsezóny startovat v jiném týmu, než v jakém se zaregistroval.

Místa konání

 • Jak již bylo zmíněno, veškeré kola se konají na drahách, které odpovídají předpisům pro hraní mistrovských zápasů a soutěží.

 • Regiony jsou vytvořeny dle starého územního uspořádání a každý region bude začleněn do ABL při přihlášení minimálně 4 družstev.

 • Bowlingová centra ABL najdete zde

Regionální skupiny

1.region : Praha + střední Čechy

2.region : Jižní Čechy

3.region : Západní Čechy

4.region : Severní Čechy

5.region : Východní Čechy

6.region : Jižní a Střední Morava ( Brněnský kraj + Olomoucko-Zlínsko )

7.region : Severní Morava

Termíny konání

 • V každém jednotlivém ročníku ABL se konají dvě kola ( jarní a podzimní ), každé toto kolo je samostatnou soutěží a zná svého vítěze – mistra Bowlingové ligy ABL včetně finančních prémií .

 • Jarní část ABL se koná od ledna do června a podzimní část od září do prosince

 • Termíny konání kvalifikačních kol jsou stanoveny propozicemi, které účastníci najdou na oficiálním webu soutěže www.ablweb.cz ihned po uzávěrce přihlášek.

 • Veškerá kvalifikační kola se konají většinou ve všední den ( pondělí - čtvrtek ) a vždy v podvečer.

Organizační struktura

 • Družstva jsou rozdělena v každém regionu do několika výkonnostních skupin, jejichž počet závisí na počtu přihlášených družstev.

 • Regionální skupina může být otevřena tehdy, jakmile se do ní přihlásí minimálně 4 družstva

 • Maximální počet družstev v jedné ligové regionální skupině je 12 družstev

 • V každé skupině odehrají družstva své zápasy ve čtyřech až šesti hracích dnech.

 • Každé nové družstvo, které se přihlásí do ABL je zařazeno vždy do nejnižší výkonnostní skupiny

Systém hry v základní skupině

 • Přihlášeným družstvům budou přidělena pořadová čísla dle dosažených výsledků v předcházejícím půlročníku – podle těchto čísel budou nastupovat družstva k jednotlivým zápasům v průběhu hracích dní.

 • Družstva nastupují k zápasům vždy se 3 hráči na jedné dráze (střídat hráče v průběhu hry není možné)

 • Trojice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedeném v sestavě družstva v zápisu o utkání ( před zahájením každého jednotlivého zápasu vyplní sestavu družstva kapitán nebo pověřený zástupce družstva ).

 • V případě, že za družstvo nastoupí žena a nebo junior do 15 let získává pomocný hendikep 8 bodů.

 • Základní kolo je rozděleno většinou do čtyřech hracích dnů s tím, že všechna družstva odehrají minimálně 2x vzájemné zápasy.

 • Bodování družstev je následující : vítězné družstvo obdrží 2 body, poražený zůstává bez bodu, v případě remízy si družstva rozdělí po 1 bodě.

  O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů, v případě rovnosti rozhoduje celkový počet sražených kuželek vč. hdc a poté jejich vzájemný zápas.

Systém hry ve finále

Finále družstev ČR

 • Do finále družstev se probojuje min. 32 družstev dle klíče, který bude uveden v propozicích k jednotlivým regionálním výkonnostním skupinám ( všechna družstva ho obdrží vždy po uzávěrce přihlášek a nebo jej najdete zde na webu )

Systém finále družstev bude vždy oznámen minimálně měsíc před termínem konání finále

Finále jednotlivců ČR

 • Do finále jednotlivců mužů se probojuje min. 64 hráčů dle klíče který je uveden v samostatných propozicích vydaných pro každou půlsezónu zvlášť.

 • Do finále jednotlivců žen se probojuje min. 24 hráček dle klíče který je uveden v samostatných propozicích vydaných pro každou půlsezónu zvlášť.

  Systém finále jednotlivců (mužů i žen ) bude oznámen minimálně měsíc před konáním finále:

 Finále jednotlivců v regionech

 • Každý region si uspořádá vlastní finále regionu, které je vyhlášeno ve dvou kategoriích : muži a ženy

Finále jednotlivců - městská Mistrovství

 • Od roku 2009 jsou v jednotlivých centrech po celé ČR vyhlašena Městská Mistrovství, pro hráče je připraveno několik kategorií : muži, ženy, kategorie B, smíšené dvojice a hráči "z ulice". Nejlepší hráč a hráčka jsou oceněni putovním pohárem a partnerskými cenami.

Postupy a sestupy

 • Postupy mezi jednotlivými stupni lig v různých regionech se řídí zvláštním rozpisem, který obdrží každé družstvo po uzávěrce přihlášek a je také uveden zde na webu. 

Systém baráže

 • Baráž o finále ABL – všechna družstva v baráži odehrají 4 hry na páru vylosovaných drah. 
 • Baráž o 1 a 2 ligu – všechna družstva v baráži odehrají 4 hry na páru vylosovaných drah. Součet těchto čtyř her určí pořadí družstev v baráži.
 • Počet postupujících družstev z baráže je vždy uvedeno v příslušném rozpisu dané baráže.

Ocenění

 • Základní skupina – družstvo na 1.místě v první lize každého regionu se stává mistrem regionu, obdrží pohár a věcnou cenu, ostatní družstva získávají pohár.

 • Finále družstev – družstvo na 1.místě se stává Mistrem ČR Bowlingové ligy ABL pro dané období.Finanční ohodnocení družstev bude vyhlášeno vždy před zahájením daného půlročníku (min. vítězné družstvo obdrží 50.000,- Kč) 

 • Finále jednotlivců – vítěz finále jednotlivců se stává Mistrem ČR ABL / Mistryní ČR ABL a kromě poháru obdrží i věcnou cenu ( její hodnota bude zveřejněna v propozicích po uzávěrce přihlášek )
 • Finále regionu - vítěz finále jednotlivců regionu se stává Mistrem regionu ABL / Mistryní ABL a kromě poháru obdrží i věcnou cenu ( její hodnota bude zveřejněna v propozicích po uzávěrce přihlášek )
 • Finále měst - v každé jednotlivé kategorii získá vítěz věcnou cenu, pohár a vítěz v kategorii muži a ženy navíc obdrží putovní pohár daného města
 • Ostatní – hráč, který dosáhne nejvyššího průměru v rámci ABL (min. z 12 her) získá bowlingovou kouli.Hráč, který dosáhne nejvyššího individuelního náhozu získá rovněž bowlingovou kouli, nejlepší žena základní části obdrží kouli, nejlepší hráč každého regionu získá partnerskou cenu a dále je vypsáno mnoho menších individuelních cen

Účastnické poplatky

 • Každé družstvo při přihlášení do ABL uhradí členský účastnický příspěvek ve výši 1.000,- až 1.500,- Kč (výše poplatku je závislá na místě konání a počtu družstev)

 • Účastnický příspěvek je splatný v hotovosti v rámci prvního hracího dne a nebo na základě faktury splatné před zahájením prvního hracího dne.

 • Družstva dále hradí poplatek za pronájem drah každého hracího dne 500 - 1000,- Kč (výše částky záleží na počtu her ve skupině) – tato částka se platí v hotovosti v den konání příslušného hracího dne.

 • V případě, že družstvo bude hrát baráž, hradí každé zúčastněné družstvo 600,- Kč

 • Družstva nebo jednotlivci, kteří postoupí do finále ČR již žádné poplatky nehradí – finálové hry jsou ZDARMA

Podmínky Účasti

 • Každé družstvo, které má zájem o účast v ABL musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny shora v těchto základních propozicích a zaplatit registrační poplatek.

 • Zaplacením poplatku družstvo souhlasí s propozicemi soutěže ABL

 • Přihlášku do ABL získáte na www.ablweb.cz nebo si o ní napište na níže uvedenou adresu či e-mail.

 • Přihláška do ligy

Uzávěrky přihlášek

Potvrzení účasti pro již evidovaná družstva se neprovádí - automaticky jsou zařazena do dalšího půlročníku (družstva, která nemají zájem se dalšího půlročníku již zúčastnit, by měla poslat zprávu o zrušení účasti v ABL na e-mail : info@bowlingweb.cz )

Přihlášky nových družstev :

 • jaro – 28.února každého roku
 • podzim – 30.září každého roku

Kontakty

pořadatel soutěže : Karel Kutina - Silver Lane Production s.r.o.

adresa : Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6

Mobil : +420 608 862698

E-mail : info@bowlingweb.cz

Net : www.ablweb.cz nebo www.bowlingweb.cz

tipPřihlašte svůj tým do České Amatérské Bowlingové Ligy ABL ještě dnes.

Facebook

Anketa

BlueBoard.cz